Velkommen til påmelding for Stafett for livet 2024

Finn din stafett og meld deg på.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med lagleder eller stafettleder på din lokale stafett. Se kontaktinformasjon.

Lokale oppdateringer og nyheter om din stafett finner du på stafettens Facebook-side eller på stafettforlivet.no.