Velkommen til påmeldingen Kreftforeningens Stafett for livet 2022

Her kan du melde på ditt lag til årets Stafett for livet. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med lagleder eller stafettleder på din lokale stafett. Se kontaktinformasjon.

Lokale oppdateringer og nyheter om din stafett finner du på stafettens Facebook-side eller på stafettforlivet.no.

Vi ønsker deg en god stafettopplevelse. Tusen takk for at du deltar.

Det er som vanlig helt gratis å delta.